Uslovi korišćenja

Web stranicu ZASLADI.ME pokrenula je i uređuje kompanijaSwiss Nature d.o.o. (dalje u tekstu: Swiss Nature ili mi).

S prvim korištćnjem stranice Zasladi.me, smatraćemo da ste se u potpunostiupoznati s ovim uslovima, da su vam jasni i da ih prihvatate. Ako niste saglasni s njima, molimo vas da ne pristupate sajtu Zasladi.me i da ne koristite njene sadržaje. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uslove korišćenja, molimo vas da se obratite našem Uredništvu na linku Kontakt.
Izgled i sadržaj sajta Zasladi.me, kao i uslove korišćenja možemo iz određenih razloga izmeniti, stoga vas molimo da iste povremeno proučite, kako biste se upoznali s mogućim promenama. Smatraćemo da vaše naknadno korišćenje sajta Zasladi.me predstavlja vaš pristanak na sve eventualne izmene.
KORIŠĆENJE SADRŽAJA ZASLADI.ME
Bilo da ste postali registrovani korisnik ili ne, korišćenje materijala i sadržaja sajta Zasladi.me dopuštamo samo u lične svrhe.

NE DOPUŠTAMO:
1.    objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmenu sadržaja kojima se vređaju važeći srpski propisi, uključujući neistinite, uvredljive, preteće, proste, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji podstiču mržnju bilo koje vrste, kao i sadržaje kojima se vrši povreda tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, neovlašćeno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, privatne poruke, lični podaci treće osobe ili se vređa pravo na osobnost treće osobe;
2.    objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmenu sadržaja kojih niste autor, odnosno nositelj autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva na tim sadržajima, te ukoliko nemate dozvolu autora za korišćenje tih sadržaja;
3.    objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmenu sadržaja kojima se vređaju prava dece, pravo na privatnost ostalih korisnika i trećih osoba putem svih sadržaja na Zasladi.me, uključujući i privatne poruke;
4.    izričito ili prikriveno oglašavanje bilo kakvih proizvoda ili usluga putem svih sadržaja na Zasladi.me, uključujući i privatne poruke;
5.    izričito ili prikriveno oglašavanje ličnih internet stranica ili blogova putem svih sadržaja na Zasladi.me (watermark, link i slično);
6.    korišćenje sadržaja i funkcionalnosti sajta Zasladi.me na način koji može uzrokovati štetu nama, ostalim korisnicima, našim partnerima ili bilo kojoj trećoj osobi;
7.    lažno predstavljanje sa svrhom pretnje, manipulacije, prevare ili dovođenja u zabludu nas, ostalih korisnika ili trećih osoba putem svih sadržaja na Zasladi.me, uključujući i privatne poruke;
8.    objavljivanje, slanje, učitavanje ili razmenu neželjenih sadržaja korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lančana pisma, piramidalne sheme itd.;
9.    bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja Zasladi.me drugim korisnicima;
10.    svesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmenu sadržaja koji sadrže kompjuterske viruse, crve, računarske kodove, datoteke i programe koji mogu imati za posledicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računarskog programa ili bilo koje računarske i druge opreme;
11.    neovlašćeno prikupljanje, snimanje, prenošenje i korišćenje bilo kakvih ličnih podataka korisnika Zasladi.me;
12.    korišćenje bilo kojeg sadržaja ili njegovog dela u komercijalne svrhe, bez prethodnog pisanog dopuštenja.

Korištenjem sadržaja Zasladi.me pristajete da naše Uredništvo nadzire jesu li sadržaji koje pošaljete, objavite, učitate ili razmjenjujete u skladu s uslovima korišćenja i propisima koji se primjenjuju. No, pre objave, ne pregledavamo niti obrađujemo sadržaj korisnika. Budući da naš nadzor nije sistematski, ne jamčimo da će sadržaji koji se pojave na stranicama Zasladi.me biti istiniti, odnosno, dopušteni u smislu ovih uslova korišćenja ili dostupni, niti jamčimo za poreklo takvih sadržaja.

U slučaju objave sadržaja kojima se narušava osnovna koncepcija i smisao Zasladi.me, i koji pri tome uzrokuju ili bi mogli uzrokovati bilo kakve probleme ili konfliktne situacije, a bez obzira na to jesu li sadržaji dopušteni Uslovima korišćenja ili ne, zadržavamo pravo da ih uklonimo bez objašnjenja, a sve u zavisnostiod naše procene situacije. Ovakvim postupanjem nastojimo zaštititi sve korisnike koji dobronamerno posećuju stranice radi hrane, kuvanja, zabave, prijateljstva i druženja, ali i zaštititi Uredništvo od nepredviđenih, neadekvatnih, možda i zlonamernih aktivnosti onih korisnika koji su se registrovali iz pogrešnih motiva.

Pozivamo vas da nam javite ako prilikom korišćenja Zasladi.me uočite sadržaje koji su u suprotnosti s ovim uslovima korišćenja. To smo vam olakšali tako da se uz svaki sadržaj nalazi link putem kojeg možete izravno kontaktirati Uredništvo i prijaviti svaki takav slučaj, ili nam možete poslati poruku putem linka Kontakt.

Ukoliko utvrdimo da je materijal koji korisnik preda, objavi ili učita u suprotnosti s uslovima korišćenja i propisima koji se primenjuju, naše Uredništvo zadržava pravo odbiti objavu, izmeniti ili ukloniti takav materijal, bez prethodnog dopuštenja ili obaveštenja. Takođe, u zavisnosti od težine i učestalosti povrede, zadržavamo pravo na:
•    privremenu deaktivaciju naloga u trajanju od 3, 7 ili mesec dana,
•    trajnu deaktivaciju korisničkog naloga, pri čemu korisnik ima pravo da u slučaju trajne deaktivacije naloga na Zasladi.me odluči da li želi ili ne da njegovi sadržaji ostanu vidljivi tj. sastavni deoZasladi.me,
•    ukidanje korisničkog nalogaregistrovanog korisnika kao krajnju meru u slučaju ako to smatramo potrebnim. Time se brišu i korisnički sadržaji pri čemu ne odgovaramo za bilo kakvu štetu, direktnu ili indirektnu, koja bi bila izazvana takvim postupkom bilo kojem korisniku ili trećoj osobi.
•    zabranu pristupa na sajt Zasladi.me.

Težina i učestalost povrede Uslova korišćenja se kategorišu u tri grupe, redom od najlakših prema najtežim:
1.    unošenje neautorskog sadržaja (osim slika za opremanje blogova te avatara koji trebaju biti pravilno označeni CC licencom i autorom) i prikriveno reklamiranje,
2.    objava privatnih poruka, vređanje, izazivanje i sudelovanje u konfliktnim situacijama,
3.    izričito reklamiranje, izazivanje i sudelovanje u konfliktnim situacijama koje narušavaju koncept stranice, ponovno ponavljanje povreda iz sve tri kategorije.

Sve povrede Uslova korišćenja su kumulativne i u rezultati mogu dovesti do privremene ili trajne deaktivacije korisničkog naloga, kao i trajnog brisanja korisničkog naloga. Ne odgovaramo za bilo kakvu štetu, direktnu ili indirektnu, koja bi bila izazvana takvim postupkom bilo kojem korisniku ili trećoj osobi.

Ukoliko u bilo kojem trenutku želite promeniti ili obrisati svoje sadržaje koji su dozvoljeni Uslovima korišćenja, a na koje više ne možete uticati (komentari i forum postovi) potrebno je da nam na link Kontaktpošaljete upit s detaljnim objašnjenjem razloga za brisanje, koje će Uredništvo razmotriti i poslati vam povratnu informaciju o svojoj odluci da li će tražene sadržaje obrisati ili ne.

Bez obzira na činjenicu da imamo pravo nadzirati sadržaj, vi ste lično isključivo odgovorni za sadržaje koje objavljujete, učitavate ili razmenjujete na Zasladi.me. Korišćenjem sadržaja sajta Zasladi.me saglasni ste da, do najveće mere dopuštene važećim pravnim propisima, Swiss Nature ne snosi bilo kakvu odgovornost za bilo koji postupak ili propust prilikom objave, učitavanja ili razmene takvog sadržaja niti njihove moguće posledice, kao ni odgovornost za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog objavljivanja takvog sadržaja.

U slučaju nepoštovanja odredbi o sadržajima i aktivnostima iz uslova korišćenja, svi korisnici i treće osobe snosit će odgovarajuće zakonske posljedice, te će odgovarati za bilo koju štetu koja se nedopuštenim aktivnostima ili objavom, odnosno učitavanjem zabranjenih sadržaja, prouzroči nama, ostalim korisnicima ili trećim osobama.

SADRŽAJI ZASLADI.ME
Na stranicama sajta Zasladi.me omogućavamo vam da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvaramo mi, naši saradnici i partneri, ali i vi, korisnici.

Uložićemo razumne napore da vam Zasladi.me i svi njeni sadržaji i funkcije budu dostupni u bilo koje doba, u skladu s ovim uslovima korišćenja.

Interaktivni sadržaji i funkcionalnosti. Na Zasladi.me se nalazi mnogo sadržaja i funkcionalnosti, od kojih su mnogi interaktivni. Nudimo vam mogućnost stvaranja lične stranice, učitavanje (upload) vlastitih recepata, fotografija i članaka, postavljanje linka za prikaz videa, korišćenje funkcije označavanja/kategoriziranja sadržaja Zasladi.me (tagging), komentarisanje sadržaja, učestvovanje u nagradnim igrama, onlineistraživanjima i dr. Za korišćenje većine interaktivnih sadržaja potrebno je da postanete naš registrovani korisnik (Registracija).
Objavljivanje vaših sadržaja na Zasladi.me ne znači da isti predstavljaju naše stavove, mišljenja, odnosno preporuke, niti da smo s njima saglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.

REKLAMNI SADRŽAJI NA ZASLADI.ME
Na Zasladi.me se pojavljuju reklamni sadržaji (reklamne poruke, oglasi,banneri i sl.) koje na osnovu ugovornog odnosa s nama objavljuju naši partneri i drugi oglašivači. Sve ugovorne i druge odnose u koje ulazite s osobama koje se oglašavaju na našim stranicama uredićete neposredno s oglašivačima. Mi nismo uključeni u te odnose i ne preuzimamo odgovornosti koje iz njih proizlaze.

Uložićemo najveće napore da među sadržajima Zasladi.me, uključujući i privatne poruke, ne bude prisutno zakonom zabranjeno oglašavanje, posebno uključujući oglašavanje koje vređa ljudsko dostojanstvo, koje bi moglo prouzrokovatifizičku, duševnu ili drugu štetu deci, kao i neetično oglašavanje. Ako ustanovimo da se na Zasladi.me pojavljuje takvo oglašavanje, odmah ćemo isto ukloniti.

Takođe, nećemo podržavati oglašavanje koje dovodi u zabludu ili će verojatno dovesti u zabludu osobe kojima je oglašavanje upućeno, te je verovatno da će time utjecati na ekonomsko ponašanje tih osoba.

Do najveće moguće mjere dopuštene važećim pravnim propisima isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama u vezi sa zakonom zabranjenim oglašavanjem. Sve vaše primedbe i zahteve vezane uz sadržaje oglašavanja molimo dostavite direktno oglašivaču.

REGISTRACIJA
Registracijom na Zasladi.me postajete član sajta Zasladi.me, što vam omogućava besplatno korišćenje velikog broja interaktivnih sadržaja i funkcionalnosti o kojima se korisnici obaveštavaju na samim stranicama Zasladi.me.

Registrovati se može samo punoletna, potpuno poslovno sposobna osoba. Registracija je moguća samo ako prethodno prihvatite ove uslove korišćenja, te nam dopustite da vaše lične podatke koje unesete prikupljamo, obrađujemo i koristimo u skladu s našim Pravilima zaštite privatnosti. Prilikom registracije dužni ste unositi tačne i istinite podatke. Ne dopuštamo korišćenje korisničkog imena koje je neprikladno, uvredljivo ili vulgarno. Zadržavamo pravo obrisati takva korisnička imena bez prethodnog obaveštenja.

Prilikom registracije, možete izabrati primanje besplatnih elektronskih obaveštenja o novostima s web stranice (e-newsletter) kao i posebnih obaveštenja. Ako izaberete primanje posebnih obaveštenja, izražavate svoj pristanak za primanje reklamnih i drugih obaveštenja o proizvodima i uslugama vezanima za kulinarstvo, hranu, zdravlje i slične teme. Jednako tako se možete prijaviti na online istraživanja vezana uz sadržaje i funkcionalnosti sajta Zasladi.me,  te proizvodni program kompanije Swiss Nature.

Nakon izvršene registracije, dobijate vlastiti korisnički nalog. Sve podatke o svom korisničkom nalogu, a posebno odabranu lozinku, dužni ste čuvati kao poverljive podatke. Ne preuzimamo odgovornost za štetu koja vama, drugim korisnicima ili trećoj osobi može biti uzrokovana zbog korišćenja korisničkog naloga bez autorizacije, odnosno druge zloupotrebe podataka koji su dostupni na korisničkom naloga. Ako uočite neautorizovano korišćenje vašeg korisničkog naloga, odnosno njegovu zloupotrebu, molimo da o tome odmah obavestite naše Uredništvo na link Kontakt.

Ukoliko u bilo kojem trenutku želite promeniti svoje korisničko ime, potrebno je da na link Kontakt pošaljete upit s detaljnim objašnjenjem razloga koje će Uredništvo razmotriti i poslati vam povratnu informaciju.

Korisnički nalog u svakom trenutku možete izbrisati.

Prestankom registracije ne prestaje vaša odgovornost za moguće povrede koje ste počinili i/ili štetu koju ste prouzrokovali za vrieme trajanja vaše registracije.

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
Na stranicama Zasladi.me pojavljuju se materijali čiji je sadržaj zaštićen autorskim pravom (npr. tekstovi, fotografije, crteži) i drugim pravima intelektualnog vlasništva (logotipi, zaštitni znakovi i sl.). Svaki korisnikweb stranice Zasladi.me snosi vlastitu odgovornost za poštovanje tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na sadržaje dostupne na web stranici Zasladi.me. Stoga vas molimo da se dobro upoznate sa sadržajem ovog odjeljka kako biste u celini poštovali tuđa prava intelektualnog vlasništva. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili nesporazuma, obratite se Uredništvu putem linka Kontakt.

Opšta pravila. Sadržaje zaštićene intelektualnim vlasništvom kao korisnici možete koristiti samo za ličnu, nekomercijalnu svrhu.

NE DOPUŠTAMO:
1.    korišćenje sadržaja koji se nalaze na web stranici Zasladi.me u komercijalne svrhe, što uključuje preuzimanje, reprodukovanje, iznajmljivanje, distribuiranje, objavljivanje u javnosti, javno izlaganje i prikazivanje bez prethodnog pisanog odobrenja kompanije Swiss Nature;
2.    da se sadržaji koji se nalaze na web stranici Zasladi.me koriste u svrhe promocije, odnosno oglašavanja bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja kompanije Swiss Nature;
3.    da se sadržaji koji se nalaze na web stranici Zasladi.me koriste u svrhe prodaje bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja kompanije Swiss Nature;
4.    izmenu, prevođenje, adaptaciju ili bilo koju drugu preradu takvih sadržaja u komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog odobrenja kompanije Swiss Nature.

Obavezujemo se bez odgađanja ispitati svaku prijavu koja je vezana za povredu iz ovog odjeljka, a posebno ako je njome zatraženo uklanjanje određenog sadržaja sa stranice. U tom slučaju, od korisnika očekujemo maksimalnu saradnju pri utvrđivanju činjenica. Ako utvrdimo da je prijavljeni postupak suprotan odredbama uslova korišćenja, ali i u drugim slučajevima u kojima to smatramo svrsishodnim, takav ćemo sadržaj ukloniti s Zasladi.me bez prethodnog obaveštavanja korisnika te, u zavisnosti od slučaja, razmotriti i mogućnost ukidanja korisničkog naloga.

Korištenjem web stranice Zasladi-me svjsni ste da su na njoj nazivi, slike, fotografije, logotipi, grafički prikazi i drugi sadržaji koji su zaštićeni različitim pravima intelektualnog vlasništva čiji su nositelj kompanija Swiss Nature ili treće osobe. Bez obzira na vaše korišćenje web stranice Zasladi.me, bilo kao registrovani ili neregistrovani korisnik, time ne stičete pravo korišćenja (licencu) bilo kojeg autorskog dela, robnog ili uslužnog žiga, dizajna, patenta ili drugog prava čiji su nositelji Swiss Nature, odnosno treća osoba. To važi i za bilo koje autorsko delo koje se nalazi na web stranici Zasladi.me, a koje je zaštićeno autorskim pravom Swiss Nature ili treće osobe, osim u slučaju da je na pojedinom autorskom delu izričito navedeno nešto drugo.

Poseban položaj pojedinih autorskih djela – Creative Commons licencei Watermark. Ne dovodeći u pitanje gornje odredbe, Swiss Nature u sklopu svoje uređivačke politike može dopustiti korisnicima, registrovanim ili neregistrovanim, druge oblike korišćenja autorskih dela, kao što su tekstovi, fotografije ili video, na kojima je Swiss Naturenosilac autorskog prava. Na taj način, korisnicima se na primer može dati pravo prerade pojedinih dela, odnosno njihove dalje distribucije, koje bi inače bilo zabranjeno u sklopu Opštih pravila iz prvog dela Uslova korišćenja. Tako se na pojedina autorska dela mogu primjenjivati Creative Commonslicence, kojima se u pravilu daju veća ovlaštenja korisnicima autorskog dela u pogledu njihovog korišćenja.

U slučaju da su pojedina autorska dela podvrgnuta pravilima nekih odCreative Commons licenci u smislu korišćenja autorskog dela, tada je to na tim autorskim delima izričito naznačeno stavljanjem oznake pojedinačne Creative Commons licence koja se na njega primjenjuje. Takva oznaka ujedno predstavlja i link koji upućuje na skraćeni i puni tekst predmetne Creative Commons licence na srpskom jeziku, s kojima se korisnik, registrovan ili ne, mora u potpunosti upoznati pre bilo kakvog korišćenja autorskog dela o kojem je riječ.
Swiss Nature će izričito na svojim stranicama dozvoliti korišćenje slika za avatare i blogove ukoliko će biti prenesene prema izvornoj CC licenci autora fotografije i koje će od strane korisnika Zasladi.me biti označene pravilnim navođenjem izvora i autora putem linkova, kako je to navedeno u članku Autorska prava i CC licence.

Uprkos tome što postoje pojedina autorska dela na kojima je nositelj prava Swiss Nature, Swiss Nature ih može podvrgnuti i pravilima korišćenja iz neke od Creative Commons licenci, iako Swiss Nature nije član Creative Commons organizacije (www.creativecommons.org) te ne odgovara korisniku za bilo koji problem, posledicu ili štetu koju korisnik može imati zato što nije razumeo tekst licence, odnosno pravne posledice njene upotrebe, tj. korišćenja autorskog dela prema odredbama te licence. Odgovornost Swiss Nature za bilo kakav oblik štete koji iz toga može proizaći, ograničava se do najveće mere dopuštene merodavnim pravom.

Pojedine sadržaje, prvenstveno slike recepata, kojih je Podravka nosilac autorskog prava, odnosno prava iskorišćavanja autorskih dela, Swiss Nature će označiti watermarkom, koji se sastoji od URL adrese autorove stranice na Zasladi.me. Stavljanjem watermarka Swiss Nature tehničkim merama utiče na smanjenu mogućnost neovlašćenog kopiranja, distribucije i drugog oblika iskorišćavanja autorskog dela. Korisnicima, registrovanim ili ne, zabranjeno je bilo kakvo uklanjanje watermarka ili pokušaj njegove izmene, prerade kao i bilo kakva druga slična tehnička intervencija na watermarku.

Vaši sadržaji na Zasladi.me. Ako se registrujete kao korisnik na webstranici Zasladi.me, omogućavamo vam, između ostalog, da na webstranici objavljujete, učitavate (upload) i razmenjujete svoje sadržaje kao što su tekstovi, fotografije, video i dr. Svesni ste da će ti materijali biti dostupni nama, drugim korisnicima kao i trećim osobama.

U trenutku predaje, učitavanja ili razmjene takvih sadržaja, svaki korisnik u korist Swiss Nature osniva besplatno, neisključivo, prostorno, sadržajno i vremenski neograničeno pravo iskorišćavanja tog sadržaja i materijala. Na osnovu toga mi ćemo biti ovlašćeni, do najveće moguće mere dopuštene važećim srpskim propisima, izvršavati imovinska prava u pogledu tih sadržaja i materijala, uključujući lično objavljivanje materijala na web stranici na drugom mestu po našem izboru, uključivanje materijala u obaveštenjima o novostima (e-newsletter) naweb stranici Zasladi.me, korišćenje i distribuiranje materijala u promotivne svrhe bez obzira na medij prema ostalim korisnicima, partnerima i trećim osobama, reprodukovanje, preradu, prilagođavanje, prikazivanje, u celini ili delimično, bez potrebe za bilo kakvim daljnjim dopuštenjem korisnika.

Svaki korisnik ima pravo i ograničiti opseg korišćenja predmetnog sadržaja od strane Swiss Nature i trećih osoba različitih od Swiss Nature, na način da odobri korišćenje istog uz primenu jedne od Creative Commonslicenci, a što je omogućeno tehničkim merama na web stranici Zasladi.me. Naša je preporuka registrovanim korisnicima da se pre odluke na podvrgavanje sadržaja i materijala na kojima su nositelji autorskih prava nekoj od Creative Commons licenci, detaljno upoznaju sa skraćenim i punim tekstom navedene licence, funkcionisanjem Creative Commons organizacije (www.creativecommons.org), te pravnim posledicama, pozitivnim i negativnim, korišćenja navedenih licenci. Omogućavanje registrovanim korisnicima korišćenja neke od Creative Commons licenci na opisan način, ne predstavlja preporuku za korišćenja navedenih licenci. Odluka o tome hoće li predmetne licence koristiti ili ne, isključivo je odluka registriranih korisnika. Do najveće moguće mere dopuštene merodavnim pravom, isključena je, odnosno ograničena odgovornost kompanije Swiss Nature prema korisnicima koji se odluče sadržaje i materijale na kojima su nositelji autorskih prava podvrći iskorištavanju u skladu sa bilo kojom Creative Commons licencom.

U slučaju da na sadržajima koje ste predali ili učitali, a koji su zaštićeni autorskim ili drugim pravom te čije je korištenje dopušteno u ograničenom opsegu, mi želimo steći isključiva prava iskorišćavanja, međusobna prava i obaveze uredićemo s vama posebnim ugovorom.

Vaše je pravo da se uz sadržaje koje objavljujete ili učitavate na webstranici Zasladi.me, nalazi vaše ime i prezime kao autora materijala. Prilikom objavljivanja ili učitavanja sadržaja na web stranici Zasladi.me imate pravo izabrati hoće li se uz sadržaj pojaviti i vaše korisničko ime ili vaše ime i prezime. Tehničkim merama na web stranici Zasladi.me, Swiss Nature će osigurati registrovanim korisnicima automatsko stavljanjewatermarka prilikom unosa slike u obliku URL adrese autorove stranice.

Vaša obećanja. Prilikom objave ili učitavanja (upload) sadržaja na webstranicu Zasladi.me dajete nam sljedeća obećanja u pogledu sadržaja koje šaljete, objavljujete i učitavate na web stranici:
1.    da ste autor tih sadržaja, odnosno nosilac autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva na tim sadržajima, te da imate puno ovlašćenje da osnivate u korist Swiss Nature odgovarajuća prava u skladu s ovim uslovima korišćenja;
2.    da je materijal vaše vlasništvo, odnosno da ste ga stekli u skladu sa zakonom;
3.    da pojavljivanje sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući lično autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava na ličnost trećih osoba;
4.    da korišćenje tih sadržaja u skladu sauslovima korišćenja neće prouzrokovati štetu, materijalnu ili nematerijalnu, nama, drugim korisnicima ili trećim osobama;
5.    da vaše autorsko pravo, odnosno druga prava intelektualnog vlasništva, nije ograničeno u korist neke treće osobe;
6.    da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i tačni.

Ovime ste saglasni da ćete sve eventualne zahteve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema kompaniji Swiss Nature zbog vaše povrede gore navedenih obećanja preuzeti na sebe, te da ćete kompaniji Swiss Nature i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede gornjih obećanja. Swiss Nature se obvezuje obavestiti vas bez odlaganja o postavljanju svakog zahteva za naknadu štete zbog povrede gornjih obećanja.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU
Sadržaji koje korisnici neposredno pošalju, objave ili učitaju na webstranici Zasladi.me u bilo kojem obliku uzimaju se isključivo “takvima kakvi jesu”, odnosno “kako su dostupni”, te se ne smatramo odgovornima za moguće posledice, uključujući bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana ostalim korisnicima ili trećim osobama, a koja može proisteći iz različitih tumačenja sadržaja koji se nalaze na stranicama Zasladi.me.

Usprkos uloženim razumnim naporima, ne obećavamo da će web stranica Zasladi.me, odnosno svi njeni sadržaji uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati greške i računarske programe koji bi mogli prouzrokovati štetu ostalim korisnicima ili trećim osobama (npr. virusi, crvi i sl.).

Do najveće mere dopuštene važećim pravnim propisima isključujemo odgovornost:
1.    za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama usled objavljivanja na web stranici zabranjenih sadržaja, te ostalih sadržaja suprotnih uslovima korišćenja od strane korisnika, trećih osoba, sponzora, oglašivača, itd.;
2.    za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treće osobe prouzrokuju ili pretrpe u vezi s korišćenjem web stranice Zasladi.me, posebno u slučaju zloupotrebe, uništenja ili oštećenja sadržaja ili funkcije, zloupotrebe korisničkog naloga i sl.;
3.    za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog povrede njihovog autorskog prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva, zbog objave ili učitavanja sadržaja od strane drugih korisnika na web stranici Zasladi.me;
4.    za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim osobama usled privremene nedostupnosti web stranice Zasladi.me, odnosno pojedinih sadržaja ili funkcija;
5.    za štetu koju oglašivači uzrokuju sadržajima reklama koje se objavljuju na web stranici, putem svojih oglasnih stranica koje su dostupne korisnicima, a vezano za istinitost i tačnost tih sadržaja, dostupnost reklamiranih proizvoda i usluga korisnicima;
6.    za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korisnicima ili trećim osobama izmenama ili ukidanjem pojedinih sadržaja, funkcija, usluga, dizajna, koncepcije web stranice Zasladi.me, korisničkih naloga ili cele webstranice;
7.    za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama, vezano za korišćenje internet stranica trećih osoba, kojima je omogućen pristup putem linkova objavljenih na web stranici Zasladi.me.